קשים טרופים 

קשיות לשתיה קרה

יום הולדת טרופית

מסיבה טרופית

קשים מקושטים

קשיות טרופיות

24.90 ₪מחיר